Bedrijfsmassage

Wij geven bedrijfsmassages / stoelmassage t.b.v. preventie.

De behandelingen zijn in overleg met opdrachtgever.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Stoelmassage

Een stoelmassage ontspant de spieren op plekken in je lichaam die het meest te lijden hebben van werkstress of een verkeerde houding, zoals je hoofd, nek, rug en schouders. De massage wordt gegeven in een speciaal daarvoor ontworpen stoel die alle ledematen ondersteunt zodat het lichaam zich kan ontspannen. De techniek is gebaseerd op Shiatsu. De stoelmasseur oefent druk uit op een serie acupressuurpunten die de processen in je lichaam positief beïnvloeden. Bij de massage houd je je kleding aan en er wordt geen olie gebruikt. De stoelmassage kan op locatie worden toegepast.

De effecten van de stoelmassage zijn al direct merkbaar. Na een behandeling voelt u zich weer fit, verkwikt en helder van geest. Naast deze directe effecten gebeurt er nog meer:

 • Doorstroming van de bloedcirculatie
 • Herstel van spierweefsel
 • Prikkeling van het zenuwstelsel
 • Doorstroom van energie
 • Concentratievermogen
 • Soepelheid van spieren en gewrichten
 • Afvoer van afvalstoffen
 • Bewustwording van eigen werkhouding
 • Lichamelijke en geestelijke ontspanning
 • Vitalisering van lichaam en geest

Er is één uitzondering voor vrouwen die zwanger zijn of dit willen worden: deze stoelmassage is dan niet toegestaan!!

Stoelmassage heeft tot doel de gezondheid op de werkplek te bevorderen en het werkt direct sfeerverhogend.

Voordelen voor de werkgever

 • Gezondheid op nr1!
 • Stoelmassage helpt ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen
 • Een goede secundaire arbeidsvoorwaarde (goede investering in uw personeel)
 • Besparing op uw ziektekosten
 • Het stimuleert de arbeid, dus een hogere productiviteit
 • Fiscaal aftrekbaar

Voordelen voor de werknemer

 • De bewustwording te vergroten van de eigen werkhouding en overbelasting van lichaam en geest
 • Positieve effecten op arbeidsgerelateerde klachten
 • De motivatie wordt versterkt, het geeft meer energie
 • Het versterkt de sfeer binnen de organisatie

Ervaring wijst uit dat het beste resultaat wordt bereikt bij een regelmatige behandeling. Bijvoorbeeld: 1 x per week/1 x per 2 weken.

De belastingdienst betaalt mee!

De overheid heeft de toegevoegde waarde van stoelmassage erkend en ziet het belang in van een gezond Nederland. Om de kosten van de stoelmassage te beperken zijn er een aantal mogelijkheden. Veelal kan met een combinatie van deze mogelijkheden het budget aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld.

Aftrek loonbelasting

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden wordt de stoelmassage door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwt en is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting.
Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

 • De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit
 • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage
 • Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer

Aftrek omzetbelasting (BTW)

Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarde als voor de vrije verstrekking, kan de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

 • De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit
 • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage
 • Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer

ARBO-verstrekkingen en stoelmassage

Vraag:
Is er sprake van een vrije ARBO-verstrekking, als bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, als werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een stoelmassage door een daartoe erkent bedrijf te ondergaan? Bij deze stoelmassage gaat het om drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van aan het werk gerelateerde ziekten, zoals stress en RSI.

Antwoord:
Een werkgever is op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden beleid te voeren, waarbij de gevaren en risico’s voor de gezondheid van de werknemer worden beperkt.
Tevens moet de werkgever op grond van artikel 4, eerste lid, van de genoemde wet een ziekteverzuimbeleid voeren, waarvan het voorkomen van ziekte van werknemers onderdeel uitmaakt.

Het is mogelijk dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (in over een stemming met artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Gelet op het voorgaande en op artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, is een stoelmassage een vrije verstrekking, indien:

 • De werkgever een ARBO-plan heeft
 • De stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt
 • De stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt
 • De werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd
 • Er geen sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, vermindert met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

Bron: www.minfin.nl